Disclaimer

Deze website is met uiterste zorg samengesteld. De genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Stichting Rainbow Collective is niet aansprakelijk voor ongewisheden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, scan of welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Stichting Rainbow Collective. Je kunt hiervoor contact opnemen via info@rainbowcollective.nl.